Csendeskönyv kiválasztása: Mire figyelj? * Filceim

Hogyan válasszuk ki a legjobb csendeskönyvet gyermekünknek?

A csendeskönyv egy szuper játék és tanulási eszköz a gyerekeknek.

A csendeskönyv egy szövetből készült, interaktív és oktatási célú könyv, amely fejleszti a gyerekek készségeit és képességeit. A csendeskönyv különböző feladatokat, oldalakat, elemeket tartalmaz, amelyeket a gyermek megfoghat, megtapogathat, mozgathat, nyithat, zárhat, bújtathat, tépőzárazhat, gombolhat, zipzározhat, stb. A csendeskönyv segítségével a gyermek önállóan, kreatívan és örömteli módon tanulhat és fejlődhet.

A csendeskönyv kiválasztásánál vagy készítésénél fontos figyelembe venni a gyermek életkorát, érdeklődését, képességeit és tempóját, valamint a csendeskönyv célját, témáját és minőségét.

Nem mindegy, hogy milyen feladatokat, oldalakat, elemeket választunk a csendeskönyvünkhöz, hiszen ezek határozzák meg, hogy milyen készségeket, képességeket, ismereteket fejlesztünk a gyermekben.

csendeskönyvi feladatok

Milyen csendeskönyvi feladatok javasoltak különböző életkorokban, és hogy ezek miben segítik a gyermek tanulását és fejlődését.

A csendeskönyv előnyei:

  • Fejleszti a gyermek érzékszerveit, finommotoros készségét, kéz-szem koordinációját, figyelmét és kíváncsiságát.
  • Segíti a gyermek beszédét, szókincsét, emlékezetét, asszociációs készségét, fantáziáját, szerepjáték készségét, érzelmi intelligenciáját.
  • Erősíti a gyermek logikáját, matematikáját, nyelvét, vizuális érzékét, térbeli érzékét, megfigyelőképességét, kategorizálóképességét, következtetőképességét.
  • Támogatja a gyermek kreativitását, fantáziáját, alkotóképességét, problémamegoldó képességét.
  • Biztosítja a gyermek önállóságát, önbizalmát, sikerélményét, örömét.
  • Mélyíti a gyermek és a szülő közötti kapcsolatot, szeretetet, bizalmat.

Nézzük meg, hogy milyen csendeskönyvi feladatokat ajánlunk a különböző életkoroknak!

1-2 éves kor

Ebben a korban a gyermek felfedezi a világot, és érdeklődik a környezete iránt. A csendeskönyv ebben a korban elsősorban a gyermek érzékszerveinek, finommotoros készségének, kéz-szem koordinációjának, figyelmének és kíváncsiságának a fejlesztését szolgálja.

Az 1-2 éves gyermek számára a készülő csendeskönyv egyszerű, színes, puha, zajos elemeket tartalmazzon, amelyeket a gyermek megfoghat, megtapogathat, meghallgathat. Ilyenek például a csörgő, harang, zörgő, bújtatós, tépőzáras, gombos, zipzáras elemek. Ezek az elemek segítik a gyermeket abban, hogy megtanulja, hogy milyen hatása van a cselekedeteinek, pl. ha megrázza a csörgőt, akkor hangot ad. A gyermek megtanulja, hogy hogyan nyisson, zárjon, bújtasson, tépjen, gomboljon, zipzározzon, ami hasznos a mindennapi életben.

csendeskönyvi feladatok  1-2 éveseknek

2-3 éves kor

Ebben a korban a gyermek már beszél, és kifejezi magát. A csendeskönyv ilyenkor elsősorban a gyermek beszédének, szókincsének, emlékezetének, asszociációs készségének, fantáziájának, szerepjáték készségének, érzelmi intelligenciájának a fejlesztését szolgálja.

A csendeskönyv ekkor egyszerű, ismert, hétköznapi tárgyakat, állatokat, embereket tartalmazzon, amelyeket a gyermek felismerhet, elnevezhet, utánozhat.
Ilyenek például a konyhai eszközök, ruhák, játékok, háziállatok, családtagok, baba, autó, labda.

Ezek az elemek segítik a gyermeket abban, hogy megtanulja, hogy mi a neve, a funkciója, a hangja, a tulajdonsága a különböző tárgyaknak, állatoknak, embereknek, és hogyan használhatja, utánozhatja, kommunikálhatja őket. A gyermek megtanulja, hogy hogyan viselkedjen, érezzen, gondolkodjon különböző szituációkban, pl. főzés, öltözködés, játék, etetés, vezetés, dobás.

nyuszikönyv-avagy egy nyuszis csendeskönyv

3-4 éves kor

A 3-4 éves gyermek már logikusan gondolkodik, és alapvető ismereteket szerez. A csendeskönyv ebben a korban elsősorban a gyermek logikájának, matematikájának, nyelvének, vizuális érzékének, térbeli érzékének, megfigyelőképességének, kategorizálóképességének, következtetőképességének a fejlesztését szolgálja.

A csendeskönyv ilyenkor egyszerű, alapvető ismereteket, készségeket fejlesztő elemeket tartalmazzon, amelyeket a gyermek megfigyelhet, összehasonlíthat, párosíthat, sorba rendezhet.
Ilyenek például a számok, betűk, színek, alakok, minták, méretek, irányok, évszakok, időjárás.

Ezek az elemek segítik a gyermeket abban, hogy megtanulja, hogy hogyan ismerje fel, nevezze meg, hasonlítsa össze, rendszerezze, sorolja fel a különböző számokat, betűket, színeket, alakokat, mintákat, méreteket, irányokat, évszakokat, időjárásokat. A gyermek megtanulja, hogy hogyan számoljon, olvasson, írjon, színezz, rajzoljon, vágjon, ragasszon, illesszen.

csendeskönyvi feladatok 3-4 éveseknek a csendeskönyv kiválasztása

4-5 éves kor

A 4-5 éves gyermek már kreatívan alkot, és problémákat old meg. A csendeskönyv ebben a korban elsősorban a gyermek kreativitásának, fantáziájának, alkotóképességének, problémamegoldó képességének a fejlesztését szolgálja.

A csendeskönyv ilyenkor összetett, kihívást jelentő, változatos elemeket tartalmazzon, amelyeket a gyermek kitalálhat, alkothat, megoldhat.
Ilyenek például kirakós, puzzle, mozaik, tangram, origami, bábozás, mesélés, rajzolás, írás.

Ezek az elemek segítik a gyermeket abban, hogy megtanulja, hogy hogyan használja a fantáziáját, a kreativitását, az alkotóképességét, hogy létrehozzon valami újat, szépet, érdekeset. A gyermek megtanulja, hogy hogyan oldjon meg problémákat, feladványokat, kihívásokat, hogy fejlessze a gondolkodását, a logikáját, a memóriáját, a koncentrációját.

tetrisz csendes könyvben

5-6 éves kor

Az 5-6 éves gyermek már hamarosan kezdi az iskolát, ezért a gyermek már összetettebb ismereteket, készségeket sajátít el, és tanulási képessége fejlődik. A csendeskönyv ebben a korban elsősorban a gyermek iskolában szükséges készségeinek, tudásának, érdeklődésének, motivációjának, önállóságának, felelősségvállalásának a fejlesztését szolgálja.

A csendeskönyv ebben a korban összetettebb, logikai, matematikai, nyelvi, vizuális, térbeli készségeket fejlesztő elemeket tartalmazzon, amelyeket a gyermek számolhat, olvashat, írhat, következtethet, logikázhat.
Ilyenek például a számoló, óra, naptár, szókereső, rejtvény, memória, dominó, sakk, térkép.

Ezek az elemek segítik a gyermeket abban, hogy megtanulja, hogy hogyan számoljon, olvasson, írjon, színezz, rajzoljon, vágjon, ragasszon, illesszen. A gyermek megtanulja, hogy hogyan ismerje fel, nevezze meg, hasonlítsa össze, rendszerezze, sorolja fel a különböző számokat, betűket, színeket, alakokat, mintákat, méreteket, irányokat, évszakokat, időjárásokat.

Összefoglalás

A csendeskönyv egy nagyszerű eszköz a gyermek tanulásának és fejlődésének támogatására. A csendeskönyv különböző feladatokat, oldalakat, elemeket tartalmaz, amelyek fejlesztik a gyermek készségeit és képességeit. A csendeskönyv kiválasztásánál vagy készítésénél fontos figyelembe venni a gyermek életkorát, érdeklődését, képességeit és tempóját, valamint a csendeskönyv célját, témáját és minőségét. A csendeskönyv segítségével a gyermek önállóan, kreatívan és örömteli módon tanulhat és fejlődhet.

Blog, legutóbbi bejegyzések

Shopping Cart